Việc làm ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

Vị trí tuyển dụng Khu vực Hạn nộp HS
Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH TM Vạn Tâm

Lương: 7-10 triệu

26/04/2016
Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần

Lương: 7-10 triệu

26/04/2016
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Bancas

Công ty Manulife Viêt Nam- Kênh Bancas

Lương: 7-10 triệu

22/04/2016