Việc làm Bán thời gian

Vị trí tuyển dụng Khu vực Hạn nộp HS
Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ PHÚ NHUẬN

Lương: 9 triệu

07/04/2016
Thợ Bắn Cát – Phun Sơn

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

Lương: 45 triệu

07/04/2016
Thợ Bắn Cát – Phun Sơn.

Công ty Cổ Phần Nguồn Nhân Lực Siêu Việt

Lương: 4 triệu - 10 triệu

04/04/2016
Thợ Bắn Cát – Phun Sơn.

Công ty TNHH Quảng Cáo Toàn Quốc Y Tú Khang

Lương: 4 triệu - 10 triệu

04/04/2016